İSTANBUL GÜMÜŞHANE NAKLİYAT FİYATLARI | İSTANBUL GÜMÜŞHANE NAKLİYAT FİRMALARI | GÜMÜŞANE NAKLİYAT <bgsound src="wide.mp3">
bannerim
hizmet
evden eve nakliyat
ofis tasimaciligi
sehir
depolama
paketleme

İstanbul Gümüşhane Nakliyat

Gümüşhane Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde bulunan kurak bir şehrimizdir .Genel anlamda Gümüşhane'de ofisimiz bulunmamakta olup ,Gümüşhane Evden eve Nakliyat için en yakın yerimiz olan Bayburttan araç ve Evden eve konusunda tecrübeli ve profesyonel ekibimizi gönderiyoruz. Gümüşhane pek çok ile göç verdiğinden dolayı Şehirler arası nakliyat konusunda müthiş bir potansiyeli mevcurttur .Özellikle de İstanbul,Ankara ve İzmir şehirlerine göç vardır .Biz de Ege Nakliyat olarak İstanbul Gümüşhane evden eve Nakliyat firmaları bakımından ilk sırada olduğumuzdan tercih edilen fişrma olarak lideriz

İzmir Gümüşhane arası evden eve nakliyat hizmetlerimiz hergün mevcut olup en geç 48 saat içinde malınız yta da eşyalarınız teslim edi,lmektedir . Ankara Gümüşhane nakliyat işlemleri de keza aynı şekilde yapılır bulunduğu mesafe konusunda Ankara daha yakın olduğundan günübirlik mal tesl,imleri yapılır .

İstanbul Gümüşhane Nakliyat Seferlerimiz Başlamıştır ,Gümüşhane İstanbul Nakliyat Firmalarından Kaçırılmayacak fırsat...

İstanbul Gümüşhane Nakliyat ev nakliyesi olarak Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi şehrimiz olan Giresun ' da first class hizmet sunmaktayız
Uzman personllerimizle eşyanız istanbul Gümüşhane Nakliyat ile 'Çift Sargı'sistemiyle eşyalarınız en güvenli şekilde transfer etmekteyiz... Siz değerli müşterilerimiz kahvenizi yudumlarken 3 ile 4 saat arasında evinizi komle dayalı döşeli bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz...
Çünki bizim için derğerlisiniz.
istanbul Gümüşhane Nakliyat Hedef Misyonumuz müşterilerimizi kazanmak dır . Eşyanın paketleme konusundan sonra en önemli konu ise sağlam bir araçla teansfer edilmesidir.
Araçlarımız son sisteme uygun olarak özel ustalar tarafından dizayne edilmiş kasalardır.

 

Gümüşhane Tarihi Hakkında :

Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesiminde denize 100 km mesafede yer alır. Doğusunda Bayburt, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon, güneyinde Erzincan illeri ile çevrilidir. İl Merkezi denizden 1.153 m yükseklikte olup, Harşit Çayı'nın iki yakasında vadi boyunca uzanan bir yerleşimdir. İlin toplam yüzölçümü 6.575 km2'dir. Merkez ilçesiyle birlikte 6 ilçesine bağlı 323 yerleşim birimi bulunmaktadır.Doğuda, Bizer ve Muşkilerin yaşadığı Skidides ile batıda Pariyadres Dağları'na uzanan ve güneyde Satala (Sadak) Ovası ile çevrili Gümüşhane'de tam bir kavimler mozaiği oluşmuştur. Yapılan araştırmalarda elde edilen buluntular ancak M.. 3000 – 2000 arasına tarihlenen ilk Tunç Çağı'nın aydınlatılmasına yardımcı olmaktadır.
Gümüşhane bulunduğu coğrafi konum itibariyle tarihisel olaylar karşısında daima tampon bölge olarak kalmıştır. Gümüşhane yöresinin Azzi Ülkesi adıyla, güneyinden Suşehri'ne kadar uzanan topraklarına ise Hayaşa Ülkesi olarak anıldığı, Hititler zamanında zenginlik kaynağı yine gümüştür. Hititler alışverişte değer ölçüsü olarak gümüşü kullanıyorlardı.
Hitit İmparatorluğu, gerek batıdan gelen Frigllerin ve gerekse kuzey komşuları Kaşkarların saldırıları sonucu zayıflayınca, Urartular bölgeye hâkim oldular (M 860). Asurluların zayıflamasından da faydalanan Urartular, bölgedeki nüfuzlarını artırdılar. Aynı yıllarda, Ege adalarında ticaretle uğraşan Argonotlar ‘Konuk kabul etmeyen hırçın deniz' diye tabir ettikleri Karadeniz'in madenleriyle ünlü yöresine koloniler kurdular (M 756). Böylece Gümüşhane yöresi madenleri de uygarlığa açılmıştır.Bu gelişmeyle birlikte Urartu kültürü ve maden işçiliği Argonotlar aracılığıyla Ege adalarına dek yayıldı.
M 560'lı yıllarda Medler, Gümüşhane yöresine yerleştiler. Ancak Medler yine aynı sülaleden gelen Ahamemiş Sülalesi'nden II. Kiros'in (Kurafl) başkaldırısı ile yıkılmış ve M 550'de Pers Krallığı kurulmuştur. Gümüşhane'de bu sınırlar içinde olup yılda 300 gümüş talen vergi ödemekle yükümlü tutulmuştur. Persler, Yunanlılarla yaptıkları savaşlarda yöre insanını da kullanmış, nitekim Kserkes'in M 480'de Yunanistan'a yaptığı sefere Khalip(KhalediHaldi=Gümüşhane, Trabzon ve çevresinde yaşadığı belirtilen halk) askerleri de katılmiştır. Heredot, bu seferde Khaliplerin küçük kalkanlar, kısa mızraklar ve eğri kılıçlarla donandığını yazmaktadır. Bazı kaynaklar ise bu sefere Çoruh Havzası'nda yaşayan Muşkillerin katıldığını kaydederler.
İmparator II. Artakserkses Dönemi'nde (M 400), bölgeyi güneyden kuzeye dolaşmış olan tarihçi Ksenefon ise, Pers Ordusu'nda paralı askerlik yapan
Makedonyalıların Babil yöresinde Karduklar'a yenildiklerini, daha sonraki geri çekilme sırasında Gümüşhane yöresinden de geçtiklerini yazmaktadır.
M. 350'lerde zayıflamaya başlayan Pers İmparatorluğu'na, Makedonya Kralı Büyük İskender son verdi (M 334 ve 331). İskender orduları Gümüşhane yörelerine kadar uzanamadılar. Yöre bu yüzden M 4. yüzyıl başında siyasal bir boşluğun içine düştü. Büyük İskender'in hâkimlerden Flikos'un Gümüşhane'de gümüş madeni bulması üzerine buraya önem verdiği söylenir. Ege adalarından biri olan Kios Adası'nın tiranı Mitridates Ktistes, doğuda İris (Yeşilırmak) ve Lykos (Kelkit) Havzası'na dek uzanan toprakları ele geçirdi (M 301). Pontos Krallığı'nın kurucusu olan I.Mitridates, öldükten sonra yerine oğulları geçti. Savunma üstünlüğünü korumak için yüzlerce kale yapıldı. Ordunun zor duruma düştüğü zamanlarda da bu dağlık bölgeye iyi bir saklanma yeri oluyordu. Pontos Krallığı'nın üstünlüğü Kerona Savaşı'nda sarsılınca iç çalkantılar başlamış, Lykos (Kelkit) yakınlarındaki Kabira dolaylarında Romalılarla yapılan ikinci büyük savaşta da yenilince Gümüşhane dağlarına çekilmişlerdir.Yöredeki Roma hâkimiyeti M 20 yılında başlamış ve MS 395'lere kadar devam etmiş. Kavimler göçü neticesinde Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma diye ikiye ayrılınca Gümüşhane yöresi Doğu Roma (Bizans) sınırları içinde kalmıştır.Bizans İmparatorluğu Dönemi'nde, Gümüşhane yöresi de Bizans - Hazar askeri işbirliğinde önemli rol oynamıştır. Kral Jüstinyen zamanında Keçi Kalesi (Kale Bucağı'nda) onartılmıştır.Roma ve Bizans dönemlerinde yörede kurulu kente Argyropolis adı verilmiştir. Yöredeki savaşların asıl sebepleri tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması ve madenleri ile ün yapmış olmasıdır. 7. ve 8. yüzyıllarda bölge birkaç defa el değiştirmiştir.
Halife Hz. mer zamanında (634-644) Erzincan ve Erzurum Arapların eline geçince, Gümüşhane' de bu egemenliği tanıdı. Halife Hz. Osman zamanından Emevi ve Abbasilere kadar olan dönem içerisinde el değiştiren yöre, Çağrı Bey'in 1016 yılında Anadolu'ya yaptığı ilk akın sırasında Türklerin yurdu olmuştur.
1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra yöre Selçuklu egemenliğine girmiş.Son olarak da 1467‘de Akkoyunlular yörede egemen olmuşlardır.
1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Rum İmparatorluğu'na son vermesiyle bölgede Osmanlı etkisi görülmeye başlanmıştır. Gümüşhane,Trabzon Rum İmparatorluğu'nun fethedilmesinden sonra Osmanlı hâkimiyetine girmiş ve bu hâkimiyet 1461 ‘den 1467'ye kadar sürmüştür. Bu tarihten sonra Gümüşhane Akkoyunlular'ın hâkimiyetine girmiştir. Bu hâkimiyet 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan arasında vuku bulunan Otlukbeli Savaşı ile sona ermiştir.
Gümüşhane, hiç kuşkusuz tarihi süreç içerisinde günümüze dek önemini kaybetmemiş bir yerleşim yeridir. Gümüşhane adı Türkçe ‘gümüş' ve Farsça ‘hane' kelimelerinden oluşmaktadır. Zengin altın ve gümüş madenlerinden dolayı Gümüşhane adını almıştır. Kent'in Romalılar döneminde ki adı‘ gümüş yeri' anlamına gelen Arjiopolis idi. Evliya Çelebi ise Kenti ‘Gümüşşehri' olarak anmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde, Gümüşhane'de bulunan gümüş madenleri işletmeye açılmıştır. Eski Gümüşhane'de,şimdiki Süleymaniye Mahallesinde bulunan darphanelerde imparatorluk hazinesinin 1/6'sını temin eden gümüş sikke basılmıştır.1894 yılında madencilere tanınan imtiyazların kaldırılması, altın ve gümüşün daha ileriki cevherlerine teknik yetersizliklerden dolayı ulaşılamaması gibi nedenlerle birlikte maden ocakları kapanmıştır. Zaman içerisinde yerleşim eski canlılığını yitirmiş, kent 1920'lerden sonra bu günkü yerleşim alanına taşınmıştır.

Etiket Bulutu :

Şehirler arası Nakliyat    İstanbul Eskişehir Nakliyat      İstanbul Bilecik Nakliyat             İstanbul Kuşadası Nakliyat

Anadolu Yakası Eşya Depolama        Avrupa Yakası Eşya Depolama        İstanbul Ankara Nakliyat        İstanbul Bodrum Nakliyat 

 İstanbul Depolama Firmaları            Ofis Taşıma ve Ofis Depolama        İstanbul Edremit Nakliyat       İstanbul Marmaris Nakliyat 

           DUYURULARIMIZ

  İstanbul Gümüşhane evden eve nakliyatta indirimli kampanyaları kaçırmayın!

  İstanbul Gümüşhane Nakliyat Fiyatlarında %30 indirimler

  İstanbul Gümüşhane Nakliyatta Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara %35 'e varan indirimlergöre  garantisi

     İstanbul Gümüşhane Nakliye Firmalarında Lider

  İstanbul Gümüşhane Nakliyatta Asansörlü Nakliyat

Şehirler arası Nakliye de Asansörlü Nakliyat keyfi

     İstanbul Gümüşhane Nakliye İndirimeri

    İstanbul Gümüşhane Evden eve ekonomik fiyatlar

     İstanbul Gümüşhane Nakliyat Firmalarında    ekonomik Fiyatlar


tasi
volkan

       ŞEHİRLER ARASI NAKLİYAT ,ŞEHİRLERARASI NAKLİYAT , ŞEHİRLER ARASI NAKLİYE

                                                   Ege ve Akdeniz Bölgesindeki Hizmetlerimiz ..

   -Bodrum Evden eve Nakliyat        -Kuşadası Evden eve Nakliyat        -Marmaris Evden eve Nakliyat       -Fethiye Evden eve Nakliyat

   -Ayvalık Evden eve Nakliyat         -Altınoluk Evden eve Nakliyat         -Burhaniye Evden eve Nakliyat       -Köyceğiz Evden eve Nakliyat

    -Edremit Evden eve Nakliyat         -Alaçatı Evden eve Nakliyat           -Didim Evden eve Nakliyat               -SİDE Evden eve Nakliyat

                                                  Marmara Bölgesindeki Hizmetlerimiz ..

     -Bursa Evden eve Nakliyat        -Tekirdağ Evden eve Nakliyat        -Kırklareli Evden eve Nakliyat       -Edirne Evden eve Nakliyat

     -Kocaeli Evden eve Nakliyat        -Çanakkale Evden eve Nakliyat        -Sakarya Evden eve Nakliyat       -Bilecik Evden eve Nakliyat

                                                İç Anadolu Bölgesindeki Hizmetlerimiz ..

     -Ankara Evden eve Nakliyat        -Konya Evden eve Nakliyat        -Kayseri Evden eve Nakliyat       -Eskişehir Evden eve Nakliyat

     -Sivas Evden eve Nakliyat        -Nevşehir Evden eve Nakliyat        -Kırıkkale Evden eve Nakliyat       -Yozgat Evden eve Nakliyat

                                             Karadeniz Bölgesindeki Hizmetlerimiz ..

     Zonguldak Evden eve Nakliyat        Trabzon Evden eve Nakliyat        Ordu Evden eve Nakliyat       Kastamonu Evden eve Nakliyat

    Samsun Evden eve Nakliyat        Tokat Evden eve Nakliyat         Sinop Evden eve Nakliyat        Rize Evden eve Nakliyat

   Giresun Evden eve Nakliyat     Gümüşhane Evden eve Nakliyat        Düzce Evden eve Nakliyat     Bolu Evden eve Nakliyat

 

 

sehirler-arasi-nakliye

Copyright © 2011 Ege Nakliyat                                   Anasayfa       Depolama           Nakliyat      Evden Eve    Ofis Nakliyatı       Lojistik     İletişim

İSTANBUL GÜMÜŞHANE NAKLİYAT FİRMALARI sayfasındasınız ...